Odgovorne za 20% uzroka smrti i 50% zločina, ovisnosti predstavljaju veliki zdravstveni i javnu bezbjednosni problem koji se tiče gotovo svih porodica, iz bližeg ili šireg kruga, kao i čitavog civilnog društva. Savremene ovisnosti imaju mnogo aspekata: osim problema vezanih za alkohol, heroin ili kokain, sada moramo uključiti: prekomjernu konzumaciju među mladima (kanabis, "opijanje" itd.), pojavu novih sintetičkih droga, ponašanje ovisnosti u kompanijama i ovisnost bez proizvoda (kockanje, internet, seks, kompulzivna kupovina, itd.). Pažnja koja se posvećuje pitanjima ovisnosti i naučnim podacima značajno su napredovali i omogućili nastanak i razvoj adiktologije.

U posljednjih 20 godina naglasak je stavljen na klinička znanja i definicije, u razumijevanju neurobioloških mehanizama, u epidemiološkim i sociološkim podacima, u rukovanju novim terapijama. Ali informiranje i obuka medicinskog, socijalnog i obrazovnog osoblja koje se suočava sa ovisnostima može i mora se razvijati. Zaista, zbog nedavne pojave adiktologije kao naučne discipline, njeno učenje je još uvijek vrlo disparatno i često nedovoljno.

Ovaj MOOC osmislili su nastavnici sa Medicinskog fakulteta Paris Saclay univerziteta i oni sa Nacionalnog univerzitetskog koledža za nastavnike zavisnika.

Imao je koristi od podrške međuministarske misije za borbu protiv droga i ponašanja ovisnosti (MILDECA: www.drogues.gouv.fr), Univerziteta Pariz-Saclay, Actions Addictions Fund i Francuske federacije zavisnika