Esport je takmičarska praksa video igre. Ova praksa dovodi u pitanje i postavlja mnoga pitanja: da li je moguće kvalifikovati je kao sport? Kako zaštititi igrače? Kako prepoznati njihove vještine i razviti ih? Da li je esport poluga za uključivanje ili isključivanje? Da li je ekonomski model esporta održiv? Kakva je njegova teritorijalna veza ili veza sa zajednicama? I konačno, pitanje pojačano zdravstvenom krizom 2020., hoće li esport obnoviti naš odnos prema sportskoj praksi ili prema potrošnji sportskih emisija?

MOOC "razumijevanje esporta i njegovih izazova" ima za cilj da predstavi stanje univerzitetskih istraživanja o svim ovim pitanjima. Nudimo kurs obuke tokom kojeg ćete imati koristi od stručnih stavova i svjedočanstava aktera u sektoru, ali i aktivnosti koje će vam omogućiti da testirate svoje znanje i isprobate ga sami.esport.

Nastavite čitati članak na originalnoj stranici →

READ  „Moja profesionalna konverzija došla je u pravo vrijeme i pokrenula neočekivano otvaranje novih radnih mjesta. "