Potpuno besplatna OpenClassrooms premium obuka

Naučite i brzo asimilirajte najvažnije računovodstvene stavke za vaše poslovanje, korak po korak.

Čak i ako niste imali priliku da naučite kako računovodstvo funkcioniše, bez panike, sve ćemo vam detaljno objasniti!

Uskoro ćete se transformisati u robota i voditi računovodstvo u svojoj glavi.

Kurs će biti objašnjen u tabelama kako biste ga mogli bolje vizualizirati. Ako želite da iskoristite prednosti kursa za pripremu vaših računovodstvenih unosa, preporučujemo vam da kreirate tabelu i popunite je u ritmu obuke. Na taj način ćete moći pratiti sve svoje trenutne transakcije. Što za početnika nije zanemarljivo.

Nastavite obuku na originalnoj lokaciji→

READ  Odaberite pravni status prilagođen vašoj djelatnosti