• opisati bitne fluvijalne mehanizme i izračunati uslove toka u rijekama (predviđanje tokova, proračun dubine vode) barem približnim metodama,
  • ispravno postaviti probleme: prijetnje rijeci, prijetnje koje rijeka predstavlja lokalnom stanovništvu (posebno rizik od poplava)
  • steći veću autonomiju i kreativnost zahvaljujući boljem razumijevanju konteksta vašeg rada.

Praćenje kursa i izdavanje sertifikata su besplatni

Opis

Ovaj kurs se bavi dinamikom upravljanih rijeka na primjerima terena od dokazanog interesa i za južne i za sjeverne zemlje (Benin, Francuska, Meksiko, Vijetnam, itd.).
Trebalo bi vam omogućiti da usavršite i obogatite svoja znanja iz oblasti hidrologije i kvaliteta vode, hidraulike i geomorfologije rijeka, primijenjenih na upravljanje rijekama.
Nudi metodološko i tehničko znanje za procjenu stanja vodotoka i razmatranje intervencija koje se mogu prenijeti na različita okruženja na sjeveru i jugu.