Kursevi kibernetičke sigurnosti: više od 600 korisnika na kraju 2021.

Kao dio France Relance, vlada je izdvojila 1,7 milijardi eura ulaganja u digitalnu transformaciju države i teritorija. Ovaj plan uključuje "komponentu sajber bezbjednosti", koju je pilotirao ANSSI, a koja iznosi 136 miliona eura u periodu 2021-2022.

Usmjerena prvenstveno na igrače koji su ranjivi na sajber napade niskog nivoa, osmišljena je podrška u obliku „kurseva cyber sigurnosti“. Veoma modularan, može se prilagoditi zrelijim subjektima koji žele da imaju procjenu sigurnosti svojih informacionih sistema i podršku za postizanje nivoa zaštite prilagođenog izazovima i nivou prijetnji kojima su izloženi.

Kroz ove kurseve, cilj je usaditi dinamiku za bolje razmatranje sajber sigurnosti i zadržati njene efekte na dugi rok. Oni omogućavaju podršku svakom korisniku u svim aspektima potrebnim za implementaciju pristupa kibernetičkoj sigurnosti:

Na ljudskom nivou pružanjem vještina, putem pružatelja usluga kibernetičke sigurnosti svakom korisniku da definiše sigurnosni status svog informacionog sistema i rada