U utorak 9. marta 2021. godine, La Filière Française de l'Eau objavila je u partnerstvu i sufinansiranju s Ministarstvom zapošljavanja, rada i integracije studiju PIC EDEC koju je provela kompanija Ernst & Young, a koja se fokusirala na zapošljavanje, vještine i obuku do 2025. godine. Ova vrlo bogata publikacija prilika je za ponovno otkrivanje raznih zanata i putova karijere koji su mogući u sektoru voda koji zapošljava sve igrače.

Studija pokriva najveći obim aktera francuskog sektora voda na cijeloj nacionalnoj teritoriji, kao i na velikom i malom kružnom toku vode.  : javne i privatne usluge upravljanja vodama, pružaoci inženjerskih usluga, industrijalci i dobavljači specijalizovane opreme, građevinski konstruktori, delegirajuće vlasti, institucionalni igrači u sektoru, obuka i istraživanje.

 124 FTE i oko stotinu trgovina
Sa 124 radnih mjesta u 000. godini, igrači u francuskom vodnom sektoru pokrivaju širok spektar profesija. Sektor ima više od stotinu, iako nema jedinstveni referentni sistem. Ovo prevodi a viši nivo diverzifikacije njihovih potreba da osigura sve svoje misije, u poređenju sa drugim sličnim sektorima.

Nastavite čitati članak na originalnoj stranici →

READ  Pripremite se za budućnost