Nepuno radno vrijeme: trajanje kraće od zakonskog ili ugovornog trajanja

Ugovor o radu sa nepunim radnim vremenom je ugovor koji predviđa radni period kraći od zakonskog trajanja od 35 sati tjedno ili trajanja utvrđenog kolektivnim ugovorom (sporazumom podružnice ili kompanije) ili primjenjivim radnim vremenom u vašoj kompaniji ako je trajanje je manje od 35 sati.

Od zaposlenih sa nepunim radnim vremenom može se tražiti da rade duže od radnog vremena predviđenog njihovim ugovorom o radu. U takvoj situaciji rade prekovremeno.

Prekovremeni radni sati su sati koje zaposleni sa punim radnim vremenom rade duže od zakonskog trajanja od 35 sati ili ekvivalentnog trajanja u kompaniji.

Zaposlenici sa skraćenim radnim vremenom mogu raditi dodatne sate u okviru ograničenja:

1/10 sedmičnog ili mjesečnog radnog vremena predviđenog njihovim ugovorom o radu; ili, ako to odobri prošireni granski kolektivni ugovor ili ugovor o preduzeću ili osnivanju, 1/3 ovog perioda.