Ovaj kurs podučava statistiku koristeći besplatni softver R.

Upotreba matematike je minimalna. Cilj je znati kako analizirati podatke, razumjeti šta radite i biti u mogućnosti prenijeti svoje rezultate.

Ovaj kurs je namijenjen studentima i praktičarima svih disciplina koji traže praktičnu obuku. Biće korisno za svakoga ko treba da analizira stvarni skup podataka u kontekstu nastave, profesionalne ili istraživačke aktivnosti ili jednostavno iz radoznalosti da sam analizira skup podataka (web podataka, javni podaci, itd.).

Kurs se zasniva na besplatni softver R koji je jedan od najmoćnijih statističkih softvera trenutno dostupnih.

Obuhvaćene metode su: deskriptivne tehnike, testovi, analiza varijanse, modeli linearne i logističke regresije, cenzurisani podaci (preživljavanje).

Nastavite čitati članak na originalnoj stranici →

Nastavite čitati članak na originalnoj stranici →

READ  Osnove administrativnog menadžmenta