Patite li od hernije diska, dijabetesa, alergije? Smeta li vam ova bolest u vašem profesionalnom životu? Dakle, vjerojatno vam je u interesu da ovo imate hendikep medicinski. Zašto postavljati takav slučaj ako bolest nije vidljiva?

Iako je ponekad psihološki bolno izvesti, postupak koji vodi do dobivanja Priznavanje statusa invalida rada (u RQTH, prema administrativnom nazivu) daje pravo na pomoć za podesite svoju radnu stanicu ili za naći posao.

Datoteka za prepoznavanje radnika s invaliditetom

La Zahtjev za RQTH treba predati u odjeljensku kuću za osobe s invaliditetom (MDPH) o kojoj ovisite. Naći ćete detalje za kontakt na www.cnsa.fr (kliknite na „MDPH u svakom odjelu“) ili iz socijalnih službi gradske vijećnice.

Vaša datoteka mora sadržavati:

obrazac zahtjeva za invalidninu (obrazac Cerfa br. 15692 * 01) ljekarsko uvjerenje manje od šest mjeseci od vašeg ljekara. Ovo je obrazac Cerfa br. 15695 * 01. U slučaju