Print friendly, PDF i e-pošta

Doprinos AGS-a (osiguranje zarade) osigurava isplatu naknade zaposlenima u slučaju propusta kompanije. Nakon sastanka odbora direktora 9. decembra 2020. godine, AGS je odlučio zadržati stopu koja je na snazi ​​od 1. jula 2017. godine ...

READ  Otkrijte kognitivne pristranosti