Na kraju ovog MOOC-a, imaćete jasan pregled procesa kreiranja biznisa i mišljenje nekoliko stručnjaka iz ove oblasti. Ako imate kreativan projekat, imat ćete alate da ga ostvarite. Na kraju kursa ćete posebno znati:

  • Kako procijeniti valjanost, izvodljivost inovativne ideje?
  • Kako ići od ideje do projekta zahvaljujući prilagođenom poslovnom modelu?
  • Kako napraviti finansijski poslovni plan?
  • Kako finansirati inovativnu kompaniju i koji su kriterijumi za investitore?
  • Koja pomoć i savjeti su dostupni voditeljima projekata?

Opis

Ovaj MOOC je posvećen stvaranju inovativnih kompanija i integriše sve vrste inovacija: tehnološke, marketinške, u poslovnom modelu ili čak u njegovoj društvenoj dimenziji. Kreiranje se može posmatrati kao putovanje koje se sastoji od ključnih faza: od ideje do projekta, od projekta do njegove realizacije. Ovaj MOOC predlaže da se u 6 modula opiše svaka od ovih faza bitnih za uspjeh poduzetničkog projekta.

Prvih pet sesija okupilo je ukupno skoro 70 prijavljenih! Među novitetima ove sesije, moći ćete da otkrijete dva videa kursa: prvi predstavlja poslovne modele uticajnih kompanija, a drugi se fokusira na ekosistem SSE. Ovi koncepti su dobili na značaju u stvaranju inovativnih kompanija.

Nastavite čitati članak na originalnoj stranici →

READ  Rad na daljinu: akcijski plan župana za jačanje učinkovitosti njegove žalbe