LNejednakosti između žena i muškaraca opstaju u svijetu rada decenijama. Žene u prosjeku zarađuju 24% manje od muškaraca (9% razlika u platama ostaje neopravdano), rade mnogo više sa skraćenim radnim vremenom, a takođe su suočene sa seksizmom na poslu, bez obzira da li je on svjestan ili ne.

Zakon od 5. septembra 2018. za slobodu izbora profesionalne budućnosti posebno stvorena obaveza za kompanije sa najmanje 50 zaposlenih da izračunavaju i objavljuju svoj Indeks profesionalne ravnopravnosti svake godine, najkasnije do 1. marta i, ako njihov rezultat nije zadovoljavajući, postaviti na svoje mjesto korektivne radnje.

Ovaj Indeks, izračunat na osnovu 4 ili 5 indikatora u zavisnosti od veličine kompanije, omogućava da se upusti u razmišljanje i akcije poboljšanja ovog pitanja. Podaci se dijele na osnovu pouzdane metode i omogućavaju aktiviranje poluga kako bi se prekinuo jaz u plaćama između žena i muškaraca.

Ovaj MOOC, koji je razvilo ministarstvo nadležno za rad, ima za cilj da vas uputi na izračunavanje ovog indeksa i radnje koje treba poduzeti u zavisnosti od dobijenog rezultata.