Tehnike zauzimaju sve više mjesta u našim društvima, a ipak su uglavnom nepoznate. Pod tehnikama podrazumijevamo predmete (alatke, instrumente, razne uređaje, mašine), procese i prakse (zanatske, industrijske).

Ovaj MOOC namjerava pružiti alate za razumijevanje kako se ove tehnike proizvode u njihovom političkom, ekonomskom, društvenom, estetskom kontekstu i kako također konfiguriraju prostore i društva, odnosno domove, gradove, pejzaže i ljudsko okruženje u koje se uklapaju.
MOOC takođe ima za cilj da pruži teorijsko i praktično znanje za njihovo identifikovanje, održavanje, očuvanje i unapređenje, odnosno rad na njihovom nasleđu.

Svake nedelje, nastavnici će započeti definisanjem oblasti studija, objasniće glavne koncepte, dati vam pregled različitih pristupa koji su do sada razvijeni, i na kraju će vam predstaviti, za svako polje, studiju slučaja.