Kao poslodavac morao sam zaštititi zdravlje i sigurnost svojih zaposlenika i zato sam ih, kad god je to bilo moguće, dovodio u situaciju da rade na daljinu. Međutim, da li je moguće da daljinski nadgledam aktivnost svojih radnika na daljinu?

Bez obzira je li primjena rada na daljinu u vašoj kompaniji rezultat kolektivnog ugovora potpisanog sa sindikatima ili zdravstvene krize, nije sve dozvoljeno i moraju se poštovati određena pravila.

Iako uglavnom vjerujete svojim zaposlenima, i dalje imate nekih nedoumica i rezerviranja u vezi s njihovom produktivnošću kada putuju na posao.

Stoga želite kontrolirati aktivnost zaposlenih koji rade kod kuće. Šta je ovlašteno po ovom pitanju?

Daljinski rad: ograničenja kontrole zaposlenih

CNIL je objavio krajem novembra pitanje i odgovor o radu na daljinu, koji odgovara na ovo pitanje.

Prema CNIL-u, možete u potpunosti kontrolirati aktivnost zaposlenih na daljinu, pod uvjetom da je ta kontrola strogo proporcionalna ostvarenom cilju i da ne krši prava i slobode vaših zaposlenika i uz poštivanje očito neka pravila.

Znajte da čuvate, y ...