Istorijski gledano, nasilna akcija se javljala kao čin otpora, ponekad očajnog. Često se označava kao terorista u zavisnosti od interesa strana i izabranih meta. Uprkos mnogim naporima, nije se mogla pronaći zajednička međunarodna definicija, a većina organizacija koje su praktikovale nasilne akcije proglašene su terorističkim u jednom ili drugom trenutku u svojoj istoriji. Terorizam je takođe evoluirao. Jednina, postala je množina. Njegovi ciljevi su se diverzificirali. Ako je pojam terorizma često predmet kontroverzi i kontroverzi, to je zato što je prožet snažnom subjektivnošću i označava složenu, promjenjivu i višestruku pojavu.

Ovaj kurs nudi preciznu i detaljnu istorijsku analizu mutacija terorizma, njegove evolucije i rupture, njegovog prelaska od jedinstvenog kriminalnog oruđa u pluralnu dimenziju. Pokriva: definicije, aktere, ciljeve, metode i alate u borbi protiv terorizma.

Ovaj kurs ima za cilj da pruži bolje znanje i veću sposobnost analize informacija o terorističkim temama.

Nastavite čitati članak na originalnoj stranici →

Nastavite čitati članak na originalnoj stranici →

READ  Zatvaranje škola: rješenja za roditelje koji moraju čuvati svoju djecu