Do kraja ovog kursa moći ćete:

  • prikazuje centralno mjesto tla i njihovu poljoprivrednu ili šumsku upotrebu na klimi.
  • podržavati i razvijati oblike poljoprivrede koji mogu odgovoriti na izazove klimatskih promjena i sigurnosti hrane (sa operativne tačke gledišta).

Opis

Uloga poljoprivrede i šumarstva u klimatskim promjenama je višestruka. Oni se tiču ​​više aktera i mogu se tretirati na više nivoa iu različitim naučnim disciplinama.

MOOC „Tlo i klima“. želi objasniti ovu složenost, a posebno ulogu tla. Ako sve više čujemo „Sekvestracija ugljika u tlu je način ublažavanja i prilagođavanja klimatskim promjenama“, potrebno je razumjeti:

  • zašto i u kojoj meri je ova izjava tačna
  • kako skladištenje ugljika u tlu ublažava klimatske promjene i utiče na funkcionisanje tla i ekosistema
  • koji su procesi uključeni i kako možemo igrati na tim procesima
  • koji su rizici, prepreke i poluge za djelovanje za razvoj strategije usmjerene na…

Nastavite čitati članak na originalnoj stranici →