Dešifrovane glavne poslovne strategije

Vođenje biznisa zahteva mudre strateške izbore. Na raspolaganju vam je nekoliko glavnih opcija. Ali da li ih zaista poznajete? Svaki od njih ima svoje prednosti i nedostatke. Razumijevanje ovih različitih strategija je ključno.

Strategija diferencijacije ima za cilj da se istakne kroz jedinstvenu ponudu. Vaš cilj? Ponudite prepoznatljivu dodatnu vrijednost u očima kupaca. Ovo vam omogućava da se jasno razlikujete od svojih konkurenata. Međutim, ovaj pristup često rezultira većim troškovima proizvodnje. Stoga je neophodan značajan finansijski napor. Ali to omogućava ciljanje na klijentelu spremnu da plati za ovu ekskluzivnost.

Suprotno tome, strategija liderstva u troškovima fokusira sve na nenadmašne cijene. Optimizirajući svoju strukturu troškova što je više moguće, vaša kompanija može naplatiti vrlo niske cijene. Vaša konkurentska prednost tada leži u ovoj cjenovnoj konkurentnosti. Međutim, veliki obim prodaje postaje od suštinskog značaja za stvaranje dovoljnog profita. U suprotnom, marže će ostati preniske da bi bile održive. Ova strategija je stoga pogodna za masovna i potrošačka tržišta.

Detaljno analizirajte konkurentsko okruženje

Prije nego što odlučite o svojoj strategiji, neophodan je suštinski preliminarni korak. Detaljna analiza vašeg konkurentskog okruženja je neophodna.

Započnite preciznim definiranjem opsega vašeg ciljnog tržišta. Njegove stvarne konture mogu se razlikovati od vašeg prvobitnog vida. Identifikujte sve prisutne igrače, od najmanjih do divova. Uzmite u obzir i potencijalne prijetnje od novih učesnika. Stoga je potrebno ozbiljno proučavanje ovih konkurenata.

Za svaki od njih dešifrirajte njihov položaj, njihove snage i slabosti. Njihove strategije se vjerovatno razlikuju jedna od druge. Odredite motivaciju i ciljeve kojima se teži. Također analizirajte njihovu komunikaciju i identitet njihovog brenda. Cilj ? Bolje razumjeti njihove prednosti i moguće nedostatke.

Vaša ponuda se tada mora pažljivo uporediti s ponudama konkurenata. Gdje se uklapate u ovu konkurenciju? Koje su vaše potencijalne komparativne prednosti? Vaše prilike i prijetnje na ovom tržištu? Preporučuje se matrica prednosti/slabosti i mogućnosti/prijetnji.

Ne zaboravite ključne faktore uspjeha specifične za vaš sektor aktivnosti. Identificiranje ovih kritika je neophodno za uspjeh. Vaše strateško pozicioniranje mora idealno odgovoriti na ovo. Tada ćete imati odlučujuću i trajnu konkurentsku prednost.

Na kraju, obratite posebnu pažnju na očekivanja i potrebe kupaca. Vaša ponuda očigledno mora odgovarati ovome što je moguće bolje. Temeljna marketinška analiza je i dalje neophodna. Samo detaljno poznavanje vaše mete će vam omogućiti da ih zavedete.

Opišite svoju strategiju u detaljnom akcionom planu

Kada je vaša strategija definisana. Sljedeći korak je da se to konkretno implementira. Vaš uspjeh će zavisiti od detaljnog i rigoroznog plana akcije. Svakom cilju moraju biti dodijeljene specifične akcije. Njihovo sprovođenje će se morati pažljivo planirati i pratiti.

Počnite tako što ćete formalizirati svoje strateške orijentacije u obliku SMART ciljeva. Specifičan, mjerljiv, ostvariv, realan i vremenski ograničen. Zatim definirajte operativnu marketinšku taktiku koju ćete postaviti. Vaša strategija će diktirati 4 tačke na koje treba djelovati: proizvod, cijena, promocija, distribucija.

Strukturirajte ove radnje u planu projekta prema logičkoj fazi. Dodijelite vođe svakom zadatku i podzadatku. Tačno procijenite potrebna sredstva i budžete. Potreban je kompletan i realističan raspored implementacije.

Planirajte ključne indikatore koji će vam omogućiti da ocijenite napredak i rezultate. Pomno ih pratite dok izvršavate akcioni plan. U zavisnosti od povratnih informacija na terenu, mogu se pokazati potrebna ponovna podešavanja. Agilnost i sposobnost da se stalno preispitujete su od suštinskog značaja.

Takođe, ne zaboravite da od samog početka blisko uključite svoje operativne timove. Njihova podrška i razumijevanje problema bit će od ključnog značaja. Uvedite odgovarajuću internu komunikaciju i aktivnosti obuke. Neumorno praćenje implementacije je garancija uspjeha.

Konačno, pripremite sada uslove za novi sledeći strateški ciklus. Vaše okruženje i vaše ambicije nastavit će se razvijati u budućnosti. Tada će biti neophodni i drugi strateški izazovi. Aktivno praćenje i stalni kapacitet prilagođavanja garancija su održivosti vašeg poslovanja.

 

→→→Besplatna HP LIFE premium obuka←←←