Iako je novo zatvaranje upravo uvedeno u Francuskoj, IFOCOP lansira kompaktnu formulu, novu ponudu obuke zasnovanu na učenju na daljinu praćenu aplikacijom u kompaniji. RNCP certifikat prepoznat je u optimiziranom vremenu, dostupan gdje god živjeli i ponuđen za tri kursa poslovne obuke: kupca, QHSE upravitelja sistema i upravljačkog kontrolera. Objašnjenja.

Period koji trenutno prolazimo je bez presedana. Dovodi u pitanje naš način života, naše svakodnevne navike i naš odnos prema poslu. Na IFOCOP-u, pogoršanje zdravlja potaklo nas je da reagujemo vrlo brzo i ponudimo učenicima koji su se suočili da nastave svoje kurseve na daljinu. Za to smo se pouzdali u „IFOCOP Experiences“, naš centar specijaliziran za e-učenje, koji je preuzeo odgovornost za dostupnost naše platforme za upravljanje učenjem (LMS) za sve grupe prisutne u centrima. Time je osiguran neprekinuti pedagoški kontinuitet, koji garantuje održavanje kvaliteta nastave.

« Akulturacija učenja na daljinu odvijala se brzim tempom, ali je takođe omogućila otkrivanje razmjera novih ponuđenih mogućnosti., objašnjava Myriam Hassani, menadžer digitalnog učenja na IFOCOP-u. Pogotovo