Pravilnik od 21. avgusta 2019. pojasnio je postupke za implementaciju Pro-A, zahtijevajući od socijalnih partnera da pregovaraju na nivou profesionalnih grana sporazuma kojim se utvrđuju certifikati koji ispunjavaju uslove za sistem.
Jednom zaključeni, ovi se sporazumi podnose Generalnoj direkciji za rad koja potom nastavlja njihovo produženje izdavanjem uredbe objavljene u Službenom listu.

Podsjećanja radi, ovo produženje podliježe ispunjavanju kriterija koji svjedoče o značajnoj promjeni aktivnosti u dotičnom sektoru. Rizik zastarjelosti vještina zaposlenika također uzima u obzir administracija.
Ovisno o odredbama o kojima se pregovara na nivou podružnice, na Uniformaciji je da pokrije sve ili dio troškova obrazovanja, kao i troškove prijevoza i smještaja nastale u okviru Pro-A, na osnovu paušalno. Ako to predviđa granski sporazum koji je proširilo Ministarstvo rada, OPCO može u svoje pokriće uključiti naknade i zakonske i ugovorne socijalne troškove zaposlenih, u granicama minimalne plaće po satu.

Napomena: kada se obuka odvija tokom radnog vremena, kompanija je dužna održavati ...