Odsustvo bolesti povezano sa Covid-19: odstupanja od uslova za isplatu dnevnica i dodatka poslodavcu

Od početka zdravstvene krize, uslovi za ostvarivanje prava na dnevne beneficije socijalnog osiguranja i dodatnu naknadu poslodavca su ublaženi.

Dakle, zaposlenik ima koristi od dnevnica bez traženja uslova za to, a to su:

raditi najmanje 150 sati u periodu od 3 kalendarska mjeseca (ili 90 dana); ili doprinositi za platu najmanje jednaku 1015 puta iznosu minimalne plaće po satu tokom 6 kalendarskih mjeseci koji prethode prekidu.

Naknada se isplaćuje od prvog dana bolovanja.

Period čekanja od 3 dana je obustavljen.

Šema dodatnih naknada poslodavca takođe je postala fleksibilnija. Zaposleni ima koristi od dodatne naknade štete bez primjene uslova za staž (1 godina). Obustavljeno je i 7-dnevno čekanje. Dodatnu platu isplaćujete od prvog dana penzije.

Ovaj izuzetan sistem je trebalo da važi do 31. marta 2021. godine. Uredbom, objavljenom 12. marta 2021. godine u Službene novine, produžava derogacijske mjere do zaključno s 1. junom 2021. godine.

Ali pazite, ovo ...