Potpuno besplatna OpenClassrooms premium obuka

Praćenje učinka zaposlenih jedan je od najvažnijih zadataka HR menadžera.

Ne samo da morate pratiti i upravljati radom svog tima, već ste odgovorni i za rad ostalih zaposlenih. Sve to radi povećanja efikasnosti vašeg poslovanja.

Drugim riječima, vi ste solidarno odgovorni za rad kompanije koja vas zapošljava.

Zbog toga vam je ovaj kurs toliko važan.

Na ovom kursu ćete naučiti:

– Kako definirati i izmjeriti učinak?

– Naučićete tehničke i ljudske metode evaluacije i tumačenja učinka tima.

– Razvijte odgovarajuće reflekse koji podržavaju performanse.

Nastavite čitati članak na originalnoj stranici→

READ  Drži li moj Startup projekat?