Kvalitetom laboratorije smatra se njena sposobnost da pruži tačne, pouzdane rezultate u pravo vrijeme i po najboljoj cijeni, tako da ljekari mogu odrediti odgovarajući tretman za pacijente. Za postizanje ovog cilja neophodna je implementacija sistema upravljanja kvalitetom. Ovaj pristup kontinuiranom poboljšanju rezultira primjenom organizacije koja omogućava postizanje zadovoljstva korisnika laboratorije i usklađenost sa zahtjevima.

MOOC "Upravljanje kvalitetom u laboratoriji medicinske biologije" ima za cilj:

  • Osvijestiti svo laboratorijsko osoblje o izazovima upravljanja kvalitetom,
  • Razumjeti unutrašnje djelovanje standarda ISO15189,
  • Razumjeti metode i alate za postavljanje sistema upravljanja kvalitetom.

Na ovoj obuci će se razgovarati o osnovama kvaliteta i ispitati implikacije sistema upravljanja kvalitetom na sve procese koji se provode u laboratoriji uz pomoć nastavnih videa. Pored ovih resursa, povratne informacije od aktera iz laboratorija koje su implementirale sistem upravljanja kvalitetom poslužiće kao svedočanstva za sticanje konkretnog razumevanja primene ovog pristupa, posebno u kontekstu zemalja u razvoju, kao što su Haiti, Laos i Mali.

Nastavite čitati članak na originalnoj stranici →

READ  Stvorite kupon za odgovor pomoću programa Word