Potpuno besplatna OpenClassrooms premium obuka

Planiranje ljudskih resursa i vještina je veliki izazov za većinu organizacija. Ovo uključuje razvoj znanja zasnovanog na strategiji rasta kompanije i usklađivanje postojećih vještina sa srednjoročnim potrebama.

To znači da HR odjel mora analizirati i dijagnosticirati strateške ciljeve kompanije, izraditi akcioni plan za zapošljavanje, obuku i mobilnost zajedno sa svim zainteresiranim stranama.

Komunikacija je ključna, jer dionici, menadžeri i zaposleni moraju biti uključeni u proces kako bi promjena bila uspješna i poslovni ciljevi postignuti.

Posjedovanje plana razvoja ljudi i vještina može stvoriti značajne mogućnosti za razvoj zaposlenih i organizacije. Međutim, postoje i rizici ako se ne kontrolišu pravna, društvena i poslovna pitanja i procesi.

Želite li naučiti kako dizajnirati ovaj složen, ali strateški alat za vašu organizaciju i vaše zaposlenike? Ako jeste, onda pohađajte ovaj kurs!

Nastavite čitati članak na originalnoj stranici→