Potpuno besplatna OpenClassrooms premium obuka

Da li ste ikada shvatili koliko vaš privatni život može uticati na vaš posao, a samim tim i na platu? U stvari, mnogi obični i bezazleni događaji u našim životima mogu uticati na našu platu. Kako možemo tačno prepoznati ove efekte? Za ovo moramo tačno odrediti koji događaji igraju ulogu da bismo mogli definirati pravila izračunavanja.

Ovo je razlog za ovaj kurs.

Naučićete kako da efikasno analizirate različite događaje koji su se desili zaposlenom kako biste ih pravilno uključili u mesečnu platu, kao i kako da upravljate odgovarajućim pravilima obračuna kako biste ih mogli prilagoditi ako je potrebno.

Nastavite čitati članak na originalnoj stranici→