Od kolekcije do preraspodjele, nova mini-stranica " za šta se koriste socijalni doprinosi? »Poziva vas da otkrijete financiranje socijalne zaštite kroz 3 pitanja:

Odgovori su vrlo sažeti.

Dakle, mini-stranica pokazuje da poslodavci, individualni poslodavci, zaposlenici i samozaposleni radnici doprinose URSSAF-u (ili MSA-u, ako potpadaju pod poljoprivrednu šemu socijalne zaštite). Socijalni model finansira se iz socijalnih doprinosa:

22% plate za doprinose zaposlenih; 45% plaće za doprinose poslodavca.

Kao poslodavac plaćate doprinose poslodavca i zaposlenika URSSAF-u.

Web lokacija precizira da URSSAF distribuira prikupljene doprinose na više od 900 organizacija.

Oni financiraju socijalnu zaštitu koja posebno štiti ljude u slučaju bolesti, materinstva, radne nesreće, nezaposlenosti, penzije.

Podsjeća se i na razne misije URSSAF-a, posebno na pratnju i podršku kompanija u poteškoćama (prilagođavanje rokova plaćanja).

URSSAF je takođe tu da garantuje održivost našeg sistema zaštite. A to prolazi kroz provjeru i kontrolu, kao i borbu protiv prijevara, skrivenog rada.

Na kraju