Ovaj kurs ima za cilj da pruži razumevanje izazova regulacije ERP-a, ali i da identifikuje klasifikaciju ERP-a, aktere i njihovu ulogu, kao i povezane procedure i pravne akte.

1. novembra 1970. u požaru u plesnoj dvorani “5-7” u SAINT-LAURENT-DU-PONT u Isèreu smrtno je stradalo 146 ljudi. Dana 6. februara 1973. u 5. arondismanu Pariza, požar na koledžu Édouard PAILLERON izazvao je smrt šesnaestero djece i četvero odraslih. Dana 1992. maja 18. godine, tokom polufinala francuskog fudbalskog kupa na stadionu Armand-Cesari u Furianiju na Korzici, urušavanje tribine dovelo je do smrti 2 gledalaca i povreda 400 drugih.

Ove katastrofe su imale trajan i dubok uticaj na javno mnjenje.

Oni su naveli državne organe da reaguju modernizacijom i jačanjem propisa koji se odnose na sigurnost ustanova otvorenih za javnost u strožem smislu.

Dvije uredbe su ključne za ovaj sigurnosni problem i zasnovane su na 4 osnovna principa:

  • Smanjite rizik od izbijanja i ograničite širenje požara
  • Osigurati brzu, sigurnu i urednu evakuaciju svih građana
  • Garantovati dobru dostupnost hitnih službi i olakšati njihovu intervenciju
  • Osigurajte ispravno funkcioniranje sigurnosne opreme

Ovi principi će biti detaljno objašnjeni tokom ove obuke.

Nastavite čitati članak na originalnoj stranici →