Kvantna fizika je teorija koja omogućava da se opiše ponašanje materije na atomskoj skali i da se razume priroda elektromagnetnog zračenja. Danas je to bitan element za sve one koji žele razumjeti savremenu fiziku. Mnogi tehnološki napredak je omogućen zahvaljujući ovoj teoriji, kao što su laserska emisija, medicinsko snimanje ili čak nanotehnologije.

Bilo da ste inženjer, istraživač, student ili prosvijećeni amater žedan razumijevanja modernog naučnog svijeta, kvantna fizika je danas dio znanja bitnog za vašu naučnu kulturu. Ovaj kurs je uvod u kvantnu fiziku. To će vam omogućiti da savladate ključne elemente ove teorije, kao što su valna funkcija i poznata Schrödingerova jednadžba.

Na ovom kursu ćete se upoznati s kvantnom fizikom na teorijskoj razini, dok ćete održavati blisku vezu s eksperimentima. Ovo će vam omogućiti da shvatite stvarnost iza jednačina i matematičkog formalizma. Na kraju ovog kursa, bićete u stanju da savladate osnovne koncepte, kako sa teorijske tačke gledišta, tako i sa eksperimentalne tačke gledišta, kao i da usvojite matematički formalizam. Također ćete naučiti rješavati jednostavne probleme, koje možete ponovo koristiti u drugim naučnim kontekstima.

Nastavite čitati članak na originalnoj stranici →

READ  Kompanije sa manje od 50 zaposlenih: Plate finansirajte sa "BONUS AFEST +"