Digitalna proizvodnja nastavlja da raste. Kreiramo, upravljamo i razmjenjujemo sve više dokumenata i podataka unutar naših organizacija i sa našim partnerima. U velikoj većini slučajeva, ova nova masa informacija nije iskorištena do svoje fer vrijednosti: gubitak i duplikat dokumenata, narušavanje integriteta podataka dokazne vrijednosti, ograničeno i neorganizirano arhiviranje, vrlo lična klasifikacija bez logike. dijeljenje unutar strukture , itd.

Stoga je cilj ovog Mooc-a da vam da ključeve za izvođenje projekta upravljanja dokumentima i organizacije podataka, tokom cijelog životnog ciklusa informacija, od kreiranja / prijema dokumenata, do njihovog arhiviranja s dokaznom vrijednošću.

Zahvaljujući implementaciji metodologije upravljanja dokumentima poboljšane vještinama upravljanja projektima, moći ćemo zajedno raditi na nekoliko tema:

  •     Upoznavanje sa organizacionim i tehničkim standardima za upravljanje dokumentima
  •     Normativne osnove upravljanja dokumentima
  •     Digitalizacija dokumenata
  •     EDM (elektronsko upravljanje dokumentima)
  •     Sticanje dokazne vrijednosti digitalne dokumentacije, posebno putem elektronskog potpisa
  •     Elektronsko arhiviranje sa dokaznom i istorijskom vrednošću