• Šta je obrada teksta?
  • Koji su koraci koje treba preduzeti da bi se to efikasno postiglo?
  • Koje su posebne karakteristike WPS Writer-a?
  • Kako koristite WPS za kvalitetnu obradu teksta?

Ovo su neka od pitanja na koja će ovaj kurs dati precizne odgovore, zahvaljujući nizu progresivnih i razumljivih objašnjenja i aktivnosti. Idealno za početnike ili srednje koji žele da steknu autonomiju u kreiranju, unosu, formatiranju i objavljivanju raznih dokumenata...

Nastavite čitati članak na originalnoj stranici →