Dok se skoro 20% francuske populacije prati zbog hronične bolesti, nekoliko miliona mladih, od vrtića do univerziteta, učenika ili studenata, svakodnevno pokušava da nastavi školovanje ili fakultet. Ove grupe, potencijalno spriječene situacijom privremene ili dugotrajne invalidnosti povezane sa bolešću, u velikom broju slučajeva zahtijevaju odgovarajuću podršku za koju nastavno i nadzorno osoblje mora biti obučeno. MOOC "Za inkluzivnu školu od vrtića do visokog obrazovanja" želi u ovom kontekstu pružiti osnovno i/ili napredno znanje o obrazovnoj podršci za učenje učenika i studenata koji se prate zbog invaliditeta povezanih s teškim kroničnim bolestima (uključujući rak i / ili rijetke bolesti).

Posebno horski, daje riječ obrazovnim radnicima (nastavnicima, nastavnicima specijalistima, učenicima u pratnji ili studentima sa smetnjama u razvoju), socijalnim radnicima i stručnjacima za podršku (zdravstveni medijator, socijalni radnik), ljekarima specijalistima i nastavnicima istraživačima.