Ograničenje plaća: od čega se sastoji?

Govorimo o zabrani zarade, kada povjerilac vašeg zaposlenika zatraži da određeni iznos povučete direktno iz njegove nadnice. Ovaj namet se tada odvija bez pristanka zaposlenog, odlukom suda.

Kao garnishee, morate mjesečno uplaćivati ​​u sudski registar iznos koji iznosi najviše jednak dijelu plate koji se može naknaditi.

Oduzimanje nadnica: iznos neuhvatljive frakcije 2021

Da biste zaposleniku osigurali za život, možete unijeti samo dio njegove naknade, utvrđene skalom koja uzima u obzir njegovu godišnju naknadu i broj izdržavanih članova porodice.

Obično se ova razmjera zabrane i transfera plaća utvrđuje svake godine uredbom na osnovu promjena u indeksu potrošačkih cijena kućanstva koje objavljuje INSEE.

Međutim, budući da se ovaj indeks malo promijenio između avgusta 2019. i avgusta 2020. godine, ljestvica nije ponovno procijenjena ove godine. Ljestvica 2020. stoga nastavlja da se primjenjuje 2021. godine.

Međutim, postoji apsolutno neuhvatljiv udio jednak iznosu aktivnog dohotka od solidarnosti (RSA) za jednu osobu (zakonik