Pel que fa a les despeses educatives, l'empleat mobilitza els drets registrats al seu compte personal de formació (CPF) per poder finançar el seu curs de formació. També pot beneficiar-se del finançament addicional pagat a Transitions Pro per finançadors autoritzats a fer pagaments al CPF (OPCO, empresari, autoritats locals, etc.). En aquest context, les Transicions Pro assumeixen les despeses educatives. També cobreixen les despeses complementàries consistents en despeses de transport, àpats i allotjament, en determinades condicions. Els empleats que hagin adquirit punts en el compte de prevenció professional (C2P), poden utilitzar aquests punts per recarregar el seu compte de formació professional. Per a més informació, podeu consultar el següent lloc https://www.compteprofessionnelprevention.fr/home/salarie/vous-former/vos-demarches.html

Pel que fa a les retribucions, Transitions Pro cobreix la retribució del treballador durant el seu curs de formació, així com les cotitzacions a la Seguretat Social corresponents i les despeses legals i contractuals. Aquesta retribució és abonada per l'empresari al treballador, abans de ser reemborsada per Transitions Pro competent.
En les empreses de menys de 50 treballadors, l'empresari es beneficia, a petició seva, del reemborsament de les retribucions abonades i de les cotitzacions legals i convencionals a la Seguretat Social en forma d'avançaments, en el

Continueu llegint l'article al lloc original →

LLEGIR  L’essencial de LinkedIn