Per a contractes indefinits: quan el salari mitjà dels darrers dotze mesos sigui inferior o igual a dos SMIC, es manté la retribució del treballador. En cas contrari, representa el 90% del seu sou el primer any, i el 60% després del primer any si el curs de formació és superior a un any o 1200 hores;

Per a contractes de durada determinada: la seva retribució es calcula sobre la mitjana dels darrers quatre mesos, en les mateixes condicions que per als contractes indefinits;

Per als treballadors temporals: la seva retribució es calcula sobre la mitjana de les últimes 600 hores de missió realitzades per compte de l'empresa;

Per als treballadors intermitents: el sou de referència es calcula de manera específica, però les condicions de manteniment de la retribució són les mateixes que per als contractes indefinits.