Un CRPE es pot realitzar a l'empresa del treballador o en una altra empresa. En ambdós casos, la implantació del CRPE està subjecta a:

d'a convenció signat pel treballador, el seu empresari i la assegurança primària de salut o la Seguretat Social general, si s'escau;
I a addenda al contracte de treball signat pel treballador.

El conveni es transmet per la Seguretat Primària de Salut o la Caixa General de la Seguretat Social, si s'escau, per a la seva informació a la Direcció Territorial d'Economia, Ocupació, Treball i Solidaritat (DREETS).

El conveni de reciclatge professional de l'empresa inclou la informació següent:

Le import de la compensació pagat a l'empleat. Aquesta retribució no pot ser inferior a la retribució del treballador abans de l'aturada anterior al CRPE;
La part de la retribució a càrrec de l'empresari (o per l'empresa d'acollida en funció de si el CRPE es realitza dins de l'empresa del treballador o en una altra empresa);
La fracció de la retribució coberta pel CPAM o la CGSS segons el cas. La quantitat