La visita de mitja carrera és un nou sistema introduït per la Llei de 2 d'agost de 2021.


Aquesta visita permet:
defer un inventari l'adequació entre el lloc de treball i l'estat de salut de l'empleat,
davaluar els riscos la desintegració laboral i la prevenció de riscos laborals, tenint en compte el desenvolupament de les seves capacitats, segons la seva trajectòria professional, la seva edat i el seu estat de salut;
educar el treballador els reptes de l'envelliment en el treball i la prevenció de riscos laborals.


Durant aquesta visita, el metge pot proposar mesures individuals per a l'ajust, adequació o transformació del lloc de treball o mesures per a l'ajust del temps de treball.