La crisi de la salut ha tingut un paper revelador en accelerar els processos de transformació de l’activitat i l’aparell productiu que, per a alguns, ja portaven molts anys funcionant. Els sectors d’activitat que satisfan les necessitats essencials, que sovint no es poden reubicar, evolucionaran significativament. En aquest context, la qüestió de l'adaptació de les habilitats ha guanyat més llocs a la jerarquia de les prioritats. 

Algunes activitats, en declivi, veuen disminuir significativament les seves necessitats laborals, mentre que d’altres, en desenvolupament o encara per estructurar, busquen cada vegada més personal qualificat, per tant format. No obstant això, a partir de la mesura de l’escala de l’impacte de la crisi en el teixit econòmic a curt i llarg termini, les autoritats públiques, les branques professionals i les empreses van assenyalar un buit en les eines de formació disponibles per donar suport a aquest moviment de fons. Hi ha molts sistemes que existeixen avui en dia, en particular alguns recents, com ara el reciclatge o la promoció mitjançant programes d’estudi del treball (Pro-A). Però són poques les que permeten la mobilitat professional intersectorial.

Continueu llegint l'article al lloc original →

LLEGIR  Història(s) de Bèlgica