Teoria Normalment, l'anàlisi de la mida de les partícules proporciona les proporcions de grans de diferents diàmetres; aquesta anàlisi es pot fer per garbellat o per sedimentació en aigua en aplicació de la llei de Stokes.

Segons la mida i el nombre de grans que formen un àrid, els àrids s'anomenen fins, sorres, grava o còdols. Tanmateix, per a un agregat determinat, tots els grans que el constitueixen no tenen tots la mateixa dimensió.

Per fer-ho, els grans es classifiquen en una sèrie de garbells nius.

Continueu llegint l'article al lloc original →