Bonificació de pràctiques 2021: el seu import

Quan la durada de les pràctiques a la mateixa empresa excedeixi de dos mesos consecutius, o quan durant el mateix curs escolar o universitari aquesta durada sigui de dos mesos consecutius o no, el becari rep una bonificació, l'import del qual es determina per acord de sucursal o acord professional ampliat (C. educ., art. L. 124-6).

A falta d 'un acord aplicable, l' import de la bonificació és del 15% del límit horari de la Seguretat Social.

L 'indemnitat Les pràctiques es paguen mensualment i es realitzen a partir del primer dia del primer mes del etapa.

Per determinar la bonificació de pràctiques del 2021, caldrà, doncs, fixar-se en el límit horari de la Seguretat Social 2021.

A causa de la crisi sanitària, els diferents valors del sostre de la Seguretat Social no s'han modificat per a l'any 2021. Per obtenir més informació sobre aquests motius, podeu consultar l'article: Sostre de la seguretat social 2021

El límit horari de la Seguretat Social es manté fixat en 26 euros per a l’any 2021. Per tant, la bonificació mínima per hora de pràctiques es manté en 3,90 euros el 2021.

Aquesta és només una quantitat mínima que