Bonificació de pràctiques 2021: el seu import

Quan la durada de les pràctiques a la mateixa empresa excedeixi de dos mesos consecutius, o quan durant el mateix curs escolar o universitari aquesta durada sigui de dos mesos consecutius o no, el becari rep una bonificació, l'import del qual es determina per acord de sucursal o acord professional ampliat (C. educ., art. L. 124-6).

A falta d 'un acord aplicable, l' import de la bonificació és del 15% del límit horari de la Seguretat Social.

L 'indemnitat Les pràctiques es paguen mensualment i es realitzen a partir del primer dia del primer mes del etapa.

Per determinar la bonificació de pràctiques del 2021, caldrà, doncs, fixar-se en el límit horari de la Seguretat Social 2021.

A causa de la crisi sanitària, els diferents valors del sostre de la Seguretat Social no s'han modificat per a l'any 2021. Per obtenir més informació sobre aquests motius, podeu consultar l'article: Sostre de la seguretat social 2021

El límit horari de la Seguretat Social es manté fixat en 26 euros per a l’any 2021. Per tant, la bonificació mínima per hora de pràctiques es manté en 3,90 euros el 2021.

Aquesta és només una quantitat mínima que

Continueu llegint l'article al lloc original →

LLEGIR  Search Console: la guia completa: gestioneu el vostre SEO