CDD: satisfer una necessitat específica i temporal

L’ús d’un contracte de durada determinada (CDD) està estrictament regulat pel Codi del Treball. Està prohibit utilitzar contractes de durada determinada per cobrir llocs de treball fixos.

En particular, es pot utilitzar un contracte de durada determinada per a:

la substitució d'un empleat absent; ocupació estacional o habitual; o en cas d’increment temporal de l’activitat. Contracte de durada determinada: avaluació de la realitat de l’increment temporal de l’activitat

L’augment temporal de l’activitat es defineix com un augment limitat en el temps de l’activitat normal de la vostra empresa, per exemple, una comanda excepcional. Per fer-ho, es pot recórrer a un contracte de durada determinada per augmentar temporalment l’activitat (Codi del treball, art. L. 1242-2).

En cas de controvèrsia, heu d’establir la realitat del motiu.

Per exemple, heu de proporcionar proves que acreditin l’increment temporal de l’activitat normal perquè els jutges puguin valorar la realitat d’aquest augment en el moment de la celebració del contracte de treball de durada determinada.

En el cas dictaminat pel Tribunal de cassació, un empleat, contractat per un contracte de durada determinada per augmentar temporalment en una plataforma telefònica, va sol·licitar la reclassificació del seu contracte en un contracte indefinit. El

Continueu llegint l'article al lloc original →

LLEGIR  L'ANSSI posa en marxa un Observatori de les professions de la ciberseguretat