Imprimir amistós, PDF i correu electrònic

En les empreses de 50 treballadors com a mínim, el Comitè Social i Econòmic (CSE) és consultat periòdicament i, com a tal, està obligat a formular un dictamen sobre les orientacions estratègiques de l'empresa, la seva situació econòmica i financera, la seva política social, com així com les condicions laborals i laborals.
També es consulta puntualment el CSE en determinades situacions, en particular en cas de reestructuració i reducció de plantilla, acomiadament col·lectiu per motius econòmics (inclòs el CSE en empreses de menys de 50 treballadors), salvaguarda, recuperació i liquidació judicial. .
Els membres del CSE tenen, per exercir les seves competències de manera eficaç, accés a una base de dades econòmica, social i ambiental.

Empreses amb menys de 50 treballadors pdf CSE 11-49 treballadors | Com implementar-lo a la meva empresa de l'11 al (...) Descarrega (578 KB) Empreses de 50 o més treballadors pdf CSE | Com ho implemento al meu negoci? Descarrega (904.8 KB) A quina informació té accés el CSE?

Tota la informació que l'empresari posa a disposició del CSE, que s'utilitzarà especialment en el context de

Continueu llegint l'article al lloc original →

LLEGIR  Agrupació de les nostres pràctiques docents i formatives (TEAM)