Ce vídeo tutorial gratuït explica detalladament per què de vegades cal congelar una cel·la durant un càlcul i com fer-ho a Microsoft Excel.

També descobrireu un truc per copiar una fórmulaPer posa un nom a una cel·la per congelar-la (i evitar així dòlars) i a opció d'increment sovint útil.

Aquest vídeo gratuït forma part del curs complet “Excel: Domini de les bases - Exercicis i respostes”.
Un llenguatge senzill i clar és accessible per a tothom.
Em quedo disponible al sala d'ajuda mútua per respondre a qualsevol pregunta sobre aquest curs.