Aquest tutorial gratuït explica clarament, pas a pas, com compondre una funció IF.
Aquest tutorial forma part del curs complet "Com utilitzar i optimitzar la funció IS".
Un llenguatge senzill i clar és accessible per a tothom.

Em quedo disponible al sala d'ajuda mútua per respondre a qualsevol pregunta sobre aquest curs.