Al final d'aquest curs, seràs capaç de:

  • Comprendre i utilitzar els postulats de la relativitat d'Einstein
  • Conèixer la història de les ciències físiques
  • Modelar una situació física
  • Desenvolupar tècniques de càlcul automàtic, com ara la noció de dilatació de durades i contracció de longituds
  • Comprendre i aplicar el mètode de resolució de problemes "oberts".

Descripció

Aquest mòdul és l'últim d'una sèrie de 5 mòduls. Aquesta preparació en física et permet consolidar els teus coneixements i preparar-te per a l'accés a l'educació superior. Deixa't guiar per vídeos que presentaran una mica de la història de la ciència, la teoria especial de la relativitat així com l'aparició de la noció de quantificació a principis del segle XX. Aquesta serà una oportunitat perquè revisis les nocions essencials de la relativitat especial i la física de les ones del programa de física de batxillerat, per adquirir noves habilitats, tant teòriques com experimentals, i per desenvolupar tècniques matemàtiques útils en física.

Continueu llegint l'article al lloc original →