IFOCOP ofereix cinc opcions de formació adaptades segons el vostre objectiu, el vostre estat, la vostra situació personal, però també el finançament que teniu a la vostra disposició. Centreu-vos avui en el Fórmula intensiva, un diploma que combina quatre mesos de cursos i quatre mesos d'aplicació pràctica en una empresa.

« Buscava un curs de menys d’un any, amb una part teòrica, però també pràctica, per tal de consolidar les meves habilitats i coneixements. Em vaig donar al 100%. Nassima Bouazza, estudiant en formació de “HR Manager”, resumeix perfectament les característiques i la inversió necessàries per emprendre la Fórmula Intensiva que ofereix IFOCOP. Adreçar-se als empleats i sol licitants d'ocupació aquesta fórmula, que desitgi reciclar-se i obtenir una certificació reconeguda en l’àmbit objectiu, també és adequada per a un empleat que ja tingui experiència en aquest camp, però sense el diploma o el nivell de responsabilitat requerits. És el cas de Nassima Bouazza, que buscava consolidar els seus èxits i validar un diploma reconegut per permetre-li avançar al lloc de gerent de recursos humans.

Una inversió personal important

Controladora de gestió amb llicència després de 21 anys en una empresa industrial, Karine San va fer el mateix pas per guanyar credibilitat i confiança envers els reclutadors.