Descobreix els teixits fonamentals del cos humà explorant per tu mateix les diapositives histològiques sota un microscopi, tal és el programa d'aquest MOOC!

Quines són les principals famílies de cèl·lules que formen el nostre cos? Com s'organitzen per formar teixits amb funcions específiques? En estudiar aquests teixits, aquest curs us permet entendre millor què i com està construït el cos humà per funcionar bé.

Mitjançant vídeos explicatius i activitats interactives com el maneig d'un microscopi virtual, estudiaràs l'organització i les propietats de l'epiteli, teixit connectiu, muscular i nerviós. Aquest curs també estarà marcat per conceptes anatòmics i exemples de patologies que afecten els teixits.

Aquest MOOC s'adreça a un públic ampli: estudiants o futurs estudiants de l'àmbit mèdic, paramèdic o científic, docents, investigadors, professionals de l'àmbit sanitari, decisors en l'àmbit de l'educació o la salut o simplement per als curiosos que vulguin entendre-ho. a partir del que es construeix el cos humà.

Al final d'aquest curs, els participants seran capaços de reconèixer els diferents teixits i cèl·lules del nostre organisme, entendre la seva organització i les seves funcions específiques i percebre les possibles conseqüències patològiques de les seves alteracions.