La física quàntica és una teoria que permet descriure el comportament de la matèria a escala atòmica i comprendre la naturalesa de la radiació electromagnètica. Avui és un element essencial per a tots aquells que volen entendre la física contemporània. Molts avenços tecnològics han estat possibles gràcies a aquesta teoria, com l'emissió làser, la imatge mèdica o fins i tot les nanotecnologies.

Tant si sou un enginyer, un investigador, un estudiant o un aficionat il·lustrat assedegat de comprendre el món científic modern, la física quàntica forma part avui del coneixement essencial per a la vostra cultura científica. Aquest curs és una introducció a la física quàntica. Et permetrà dominar els elements clau d'aquesta teoria, com la funció d'ona i la famosa equació de Schrödinger.

En aquest curs, s'introduirà a la física quàntica a nivell teòric mantenint un estret vincle amb els experiments. Això us permetrà entendre la realitat darrere de les equacions i el formalisme matemàtic. Al final d'aquest curs, així seràs capaç de dominar els conceptes bàsics, tant des del punt de vista teòric com des del punt de vista experimental, així com d'apropiar-te del formalisme matemàtic. També aprendràs a resoldre problemes senzills, que podràs reutilitzar en altres contextos científics.