La "víctima" és un valor fundacional de la cultura occidental. Al mateix temps, la víctima forma part de la nostra vida quotidiana a través dels mitjans de comunicació i de les nostres discussions quan la tràgica notícia desafia i trastoca les nostres certeses. Tanmateix, el seu enfocament científic és relativament recent. Aquest curs en línia convida els participants a posar en perspectiva el concepte de "víctima" a través de diverses contribucions teòriques i científiques. Aquest curs es proposa, en primer lloc, analitzar des d'un enfocament sociohistòric els contorns del concepte de víctima que defineixen la percepció que en tenim avui. En segon lloc, aquest curs tracta les diferents formes de victimització des d'una perspectiva criminològica i psicomedicolegal, la problemàtica del trauma psicològic i els mitjans institucionals i terapèutics per atendre les víctimes.

Ofereix una anàlisi detallada dels conceptes i nocions clau de victimologia. També és l'ocasió per entendre els mecanismes d'assistència a les víctimes que s'estableixen als països francòfons (belga, francesa, suïssa i canadenc).