En aquest dictamen científic i tècnic, l'ANSSI resumeix els diferents aspectes i reptes de l'amenaça quàntica en els sistemes criptogràfics actuals. Després d'una breu visió general de contextD'aquesta amenaça, aquest document presenta a planificació provisional per a la migració a la criptografia postquàntica, és a dir, resistents als atacs que faria possible l'aparició de grans ordinadors quàntics.

L'objectiu és anticipant aquesta amenaça tot evitant qualsevol regressió en la resistència als atacs assolible mitjançant els ordinadors convencionals actuals. Aquest avís pretén oferir una orientació als fabricants que desenvolupen productes de seguretat i descriure els impactes d'aquesta migració en l'obtenció de visats de seguretat emesos per ANSSI.

Estructura del document Què és un ordinador quàntic? Amenaça quàntica: quin seria l'impacte sobre les infraestructures digitals actuals? Amenaça quàntica: el cas de la criptografia simètrica Per què s'ha de tenir en compte avui l'amenaça quàntica? La distribució de claus quàntiques podria ser una solució? Què és la criptografia postquàntica? Quins són els diferents algorismes postquàntics? Quina és la implicació de França davant l'amenaça quàntica? Els futurs estàndards NIST seran prou madurs?