Paquet de dia: empleats autònoms en l'organització del seu horari

Els paquets en dies de l'any es poden concloure mitjançant:

empleats directius que, en determinades condicions, tenen autonomia en l’organització del seu horari; i empleats el temps de treball no es pot determinar i que tenen una autonomia real en l’organització del seu horari.

Aquests empleats amb la tarifa fixa anual en dies no estan subjectes al recompte del temps de treball en hores, ni tampoc a la jornada màxima diària i setmanal.

Quan aquests empleats s’integren en un calendari que imposa la seva presència a l’empresa, no poden ser considerats com a directius / treballadors independents i, per tant, subjectes a un acord anual de tarifa plana en dies. Aquesta pràctica, segons el Tribunal de cassació, està en contradicció amb la noció de marc autònom.

No, no podeu imposar franges horàries als empleats en un paquet diari.

Si diàriament imposeu hores als empleats, no es poden considerar empleats independents. Són empleats integrats sotmesos a jornades col·lectives i hores extraordinàries.

Com a recordatori, el ...