Durada legal del permís de maternitat

Es beneficien les dones ocupades embarassades llicència de maternitat almenys 16 setmanes.

La durada del permís de maternitat és com a mínim:

6 setmanes per excedència prenatal (abans del naixement); 10 setmanes de permís postnatal (després del naixement).

Tanmateix, aquesta durada varia en funció del nombre de fills a càrrec i del nombre de fills a néixer.

Maternitat: la prohibició d’ocupació

si, en determinades condicions, podeu acceptar ...